Opis seminara

Kreiranje i sprovođenje trenažnih programa spoj je teorije i prakse sa ciljem postizanja najboljih trenažnih efekata. Određivanje trenažnih ciljeva i usvajanje principa na osnovu kojih se kombinuju vežbe za različite regije tela osnovna je tema seminara. Način kombinovanja različitih vežbi i njihov raspored umetnost je kreiranja programa. Uvodni deo seminara rezervisan je za principe vezane za vežbe zagrevanja i istezanja, a centralni deo za raspoređivanje najefikasnijih vežbi na pravo mesto. Tema se zatim širi sa pojedinačne trenažne jedinice, na seriju treninga i njihovu međusobnnu usaglašenost.

Cilj seminara

Po završetku seminara polaznici će biti u stanju da:

  •   Klasifikuju vežbe snage u funkcionalnom treningu
  •   Kvalitetno i smisleno implementiraju vežbe pokretljivosti i aktivacije
  •   Koriste pravila i principe po kojima se određuje trenažno opterećenje

Program seminara (4 sata)

00.00 – 00.10: Registracija polaznika

00.10 – 00.55: Klasifikacija vežbi snage i funkcija vežbi aktivacije i pokretljivosti (T)

00.55 – 01.00: Pauza

01.00 – 01.45: Struktura vežbi zagrevanja i istezanja (P)

01.45 – 02.00: Pauza

02.00 – 03:30: Struktura i pravila za kombinovanje vežbi snage u treningu prema potrebi vežbača (P)

03.30 – 04.00: Diskusija, rezime, podela sertifikata

T – teorija / P – praksa

Mesto održavanja

Trening centar TOP GYM

ul. Borisavljevićeva 6, 11000 Beograd

tel: 064/2707-917

e-mail: seminar@topgym.rs

web: www.topgym.rs

Datum i vreme održavanja

15. april 2017. 13-17h

Investicije

Cena seminara iznosi – 3500 rsd

Cena za studente – 3100 rsd

Cena u promo periodu – 2975 rsd

Način registracije i uplate

Poslati e-mail na seminar@topgym.rs (ime i prezime, br. telefona, e-mail, naziv seminara)

Uplatu izvršiti na žiro račun 125000000182289192 najkasnije 3 dana pre datuma održavanja seminara (svrha uplate - članarina)

*Dolazak se otkazuje 7 dana unapred, u suprotnom novac se ne refundira

**Slanjem e-maila i uplatom rezervišete svoje mesto na seminaru

Ostale informacije

Seminar je praktičnog karaktera i polaznici treba da ponesu čistu sportsku odeću i obuću.

Po završetku seminara svaki od polaznika dobija sertifikat.

Minimalan broj polaznika za seminar je 6, a maksimalan 12 polaznika.

Biografije predavača

Bojan Avramović je osnivač Trening centar Top Gym. Koordinator rada mlađih kategorija za fizičku pripremu Vaterpolo kluba Partizan i kondicioni trener kadetske vaterpolo reprezentacije Srbije. Na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu završio osnovne i master studije.  Sertifikovani specijalista u oblsti fizičke pripreme sa sledećim sertifikatima: FUNCTIONAL MOVEMENT SCREEN, NATIONAL ACADEMY OF SPORTS MEDICINE, CERTIFIED STRENGTH AND CONDITIONING SPECIALIST.

Mladen Opačić je Diplomirani profesor sporta, diplomirao na osnovnim studijama Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu. Osnivač je Trening centra Top Gym i kondicioni trener Vateroplo kluba Partizan i juniorske vaterpolo reprezentacije Srbije. Sertifikovani je trener: CERTIFIAED FUNCTIONAL STRENGTH COACH, NATIONAL STRENGTH AND CONDITIONING ASSOCIATION.

Sertifikati predavača