Opis seminara

Kada je telo u balansu ono je zdravo. Posao trenera je pored razvoja motoričkih sposobnosti je i identifikacija i korekcija asimetrija i deformiteta. Na seminaru će se teorijski obraditi mehanizmi nastanka i procedure testiranja asimetrija u mestu i kretanju. Zatim se testovi praktično probaju i na osnovu toga definišu faze kroz koje je potrebno proći kako bi se uticalo na deformitete.

Cilj seminara

Po završetku seminara polaznici će biti u stanju da:

  •   Uoče telesne deformitete
  •   Koriguju telesne asimetrije i deformitete
  •   Odrede adekvatan obim rada za korekciju datih deformiteta
  •   Identifikuju koje šeme pokreta su najčešće disfunkcionalne

Program seminara (6 sati)

00.00 – 00.10: Registracija polaznika

00.10 – 00.55: Upoznavanje sa načinima identifikacije telesnih asimetrija i fazama kroz koje se one koriguju (T)

00.55 – 01.00: Pauza za osveženje

01.00 – 01.55: Analiza posturalnog statusa (P)

01.55 – 02.00: Pauza za osveženje

02.00 – 03:30: Analiza i korekcija pokreta donjeg dela tela (P)

03.30 – 04.00: Pauza za ručak

04.00 – 05:30: Analiza i korekcija pokreta gornjeg dela tela (P)

05.30 – 06.00: Diskusija, rezime, podela sertifikata

T – teorija / P – praksa

Mesto održavanja

Trening centar TOP GYM

ul. Borisavljevićeva 6, 11000 Beograd

tel: 064/2707-917

e-mail: seminar@topgym.rs

web: www.topgym.rs

Datum i vreme održavanja

16. decembar 2017. 13-19h

Investicije

Cena seminara iznosi – 4700 rsd

Cena za studente – 4100 rsd

Cena u promo periodu – 3995 rsd

Način registracije i uplate

Poslati e-mail na seminar@topgym.rs (ime i prezime, br. telefona, e-mail, naziv seminara)

U roku od 3 dana od e-mail prijave izvršiti uplatu na žiro račun 125000000182289192 (svrha uplate - članarina)

Rok za slanje prijava je 7 dana do početka seminara. Prijave poslate posle naznačenog roka neće biti prihvaćene

*Uplatom i slanjem e-maila rezervišete svoje mesto na seminaru

**Dolazak se otkazuje 7 dana unapred, u suprotnom novac se ne refundira

 

Ostale informacije

Seminar je praktičnog karaktera i polaznici treba da ponesu čistu sportsku odeću i obuću.

Na seminar je potrebno doći 10 min pre početka, zbog registracije učesnika.

Po završetku seminara svaki od polaznika dobija sertifikat.

Minimalan broj polaznika za seminar je 6, a maksimalan 15 polaznika.

Biografije predavača

Bojan Avramović je osnivač Trening centar Top Gym. Koordinator rada mlađih kategorija za fizičku pripremu Vaterpolo kluba Partizan i kondicioni trener kadetske vaterpolo reprezentacije Srbije. Na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu završio osnovne i master studije.  Sertifikovani specijalista u oblsti fizičke pripreme sa sledećim sertifikatima: FUNCTIONAL MOVEMENT SCREEN, NATIONAL ACADEMY OF SPORTS MEDICINE, CERTIFIED STRENGTH AND CONDITIONING SPECIALIST.

Mladen Opačić je Diplomirani profesor sporta, diplomirao na osnovnim studijama Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu. Osnivač je Trening centra Top Gym i kondicioni trener Vateroplo kluba Partizan i juniorske vaterpolo reprezentacije Srbije. Sertifikovani je trener: CERTIFIAED FUNCTIONAL STRENGTH COACH, NATIONAL STRENGTH AND CONDITIONING ASSOCIATION.

Sertifikati predavača