Opis seminara

Osnovni preduslov da bi se pratio trenažni proces je da se periodičnim testiranjem meri progresija ili regresija sposobnosti na kojima se radi tokom treninga. Baterije testova sa kojima ćete biti upoznati na ovom seminaru biće lake za sprovođenje, sa veoma malo opreme i daju fenomenalne rezultate tj. na osnovu njih možete kvalitetno da pratite napredak svojih klijenata po različitim kategorijama. Razrešićemo dileme po kojim kriterijumima je potrebno praviti bateriju testova, koliko testova treba da sadrži, kako upotrebiti dobijene podatke i još mnogo toga.

Cilj seminara

Po završetku seminara polaznici će biti u stanju da:

  •   Prilagode testiranje kategoriji klijenata sa kojima rade
  •   Identifikuju osnovne parametre u treningu koje je potrebno pratiti i kako ih meriti
  •   Testiraju aktivnu i pasivnu pokretljivost - aktivno i pasivno
  •   Izaberu i sprovedu adekvatne testove snage
  •   Identifikuju uzroke kompenzatornih pokreta prilikom jednozglobnih i višezglobnih pokreta

Program seminara (4 sata)

00.00 – 00.10: Registracija polaznika

00.10 – 00.55: Kriterijumi i pravila po kojima se pravi testiranje u fitnesu (T)

00.55 – 01.00: Pauza

01.00 – 01.40: Testovi za merenje pokretljivosti i snage (P)

01.40 – 02.00: Pauza

02.00 – 03:30: Antropometrija i motorni obrasci pokreta - od prostog ka složenom (P)

03.30 – 04.00: Diskusija, rezime, podela sertifikata

T – teorija / P – praksa

Mesto održavanja

Trening centar TOP GYM

ul. Borisavljevićeva 6, 11000 Beograd

tel: 064/2707-917

e-mail: seminar@topgym.rs

web: www.topgym.rs

Datum i vreme održavanja

06. april 2019. 15-19h

Investicije

Cena seminara iznosi – 5900 rsd

Cena za studente – 5200 rsd

Cena u promo periodu – 5015 rsd

Način registracije i uplate

  Poslati e-mail na seminar@topgym.rs (ime i prezime, br. telefona, e-mail, naziv seminara)

  U roku od 3 dana od e-mail prijave izvršiti uplatu na žiro račun 150000000186199786 (svrha uplate - članarina)

  Rok za slanje prijava je 7 dana do početka seminara. Prijave poslate posle naznačenog roka neće biti prihvaćene

Važne informacije

Uplatom i slanjem e-maila rezervišete svoje mesto na seminaru

Dolazak se otkazuje 7 dana unapred, u suprotnom novac se ne refundira

Ostale informacije

  Seminar je praktičnog karaktera i polaznici treba da ponesu čistu sportsku odeću i obuću.

  Na seminar je potrebno doći 10 min pre početka, zbog registracije učesnika.

  Po završetku seminara svaki od polaznika dobija sertifikat.

  Minimalan broj polaznika za seminar je 6, a maksimalan 15 polaznika.

Bonus godišnja edukacija

Učešćem na seminaru dobijate besplatnu godišnju članarinu u zatvorenoj Facebook grupi, u kojoj razmenjujemo znanja, informacije i stručne materijale iz fitnesa, fizičke pripreme sportista, funkcionalnog treninga, rehabilitacionih procedura u treningu i još mnogo toga.

Biografije predavača

Bojan Avramović je osnivač Trening centar Top Gym. Na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu završio osnovne i master studije. Radio kao kondicioni trener Vaterpolo kluba Partizan, juniorske i kadetske vaterpolo reprezentacije Srbije. Sertifikovani specijalista u oblsti fizičke pripreme. Osvajač 4 titule i 3 trofeja kupa sa VK Partizan i zlatne medalje na svetskom juniorskom prvenstvu u vaterpolu sa reprezentaciom Srbije.

Mladen Opačić je Diplomirani profesor sporta, diplomirao na osnovnim studijama Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu. Osnivač je Trening centra Top Gym. Radio kao i kondicioni trener Vaterpolo kluba Partizan, Rukometnog kluba Partizan, juniorske vaterpolo reprezentacije Srbije i juniorske rukometne reprezentacije Srbije. U funkciji kondicionog trenera osvajač je zlatne medalje na Evropskim olimpijskim igrama i Evropskog prvenstva sa juniorskom reprezentacijom Srbije, bronze na Svetskom juniorskom prvenstvu i 3 tilule i 2 kupa sa VK Partizan.

Sertifikati predavača

Sponzori seminara