KALENDAR TOP ACADEMY SEMINARA ZA 2019. GODINU

 

 

MODUL 1 – TRENING REKREATIVNIH VEŽBAČA

1

Razvoj kinestetske i proprioceptivne svesti kod rekreativnih vežbača

23. FEBRUAR

2

Kako napraviti bateriju testova u fitnesu

6. APRIL

3

Zablude o pravilnoj ishrani i funkcionalnom treningu

25. MAJ

MODUL 2 – PREVENCIJA I REHABILITACIJA POVREDA

1

Trening prevencije i rehabilitacije ramena

SEPTEMBAR

2

Trening prevencije i rehabilitacije leđa

OKTOBAR

3

Trening prevencije i rehabilitacije kuka i kolena

NOVEMBAR