Mentorski rad usmeren je na pružanje podrške svim perspektivnim trenerima sa ciljem unapređenja znanja i povećanja profitabilnosti posla koji rade sa rekreativnim vežbačima ili sportistima. Rad se sprovodi u jednočasovnim sesijama uživo ili on-line tokom kojih se predlažu saveti i daju gotova rešenja u oblastima kao što su: trening rekreativnih vežbača, rehabilitacione procedure u treningu, preventivni programi treninga, fizička priprema sportista, rad sa sportskim ekipama, upravljanje fitnes centrom, selekcija zaposlenih za rad u fitnesu, obuka trenera za rad u fitnesu i sportu.

Ne dozvolite da drugi brže napreduju u odnosu na vas, uz mentorski rad vas čekaju gotova rešenja. Veliko teorijsko i praktično iskustvo koje smo stekli radeći sa hiljadama klijenata u fitnesu, vrhunskim sportskim klubovima u zemlji i inostranskvu i reprezentativnim selekcijama, želimo da prenesemo VAMA. Prijavite se na e-mail fitnes@topgym.rs ili pozivom na broj 064/2707-917.

DETALJI O MENTORSKOM RADU 2021.