Potreban vam je visoko kvalifikovan trenera za rad u teretani ili fitnes centru? Ne gubite vreme i novac, mi smo obučili trenere koji već sutra mogu na počnu da rade za vas. Trening centar Top Gym bavi se obukama trenera u fitnesu i sportu od 2014. godine. Tokom pomenutog perioda obučili smo preko 30 trenera koji uspešno rade u zemlji i inostranstvu.

Treneri koji su prošli Top Gym obuku u trajanju od dva meseca, obučeni su za sprovođenje treneinga različitog tipa: individualni, poluindividualni, vođeni, funkcionalni, CrossFit, treninzi sportskih ekipa itd. Sve trenere koji su uspešno završili obuku kontinuirano edukujemo sve do momenta zaposlenja. Dozvolite da vam uštedimo vreme (za pronalaženje i obuku trenera) i novac (za oglase i obuku).

U trenutku kada odlučite da vam je potreban obučen trener, neophodno je da nas kontaktirate na e-mail fit.topgym@gmail.com ili pozivom na broj 064/2707-917 i predstavite zahteve u vezi trenera. Nakon uplate kotizacije, šaljemo vam kontakt trenera iz naše baze, sa kojim se dogovarate o uslovima rada. ZAPOŠLJAVAJTE SAMO NAJBOLJE!

DETALJI O OBUKAMA TRENERA 2020.