Razvoj kinestetske i proprioceptivne svesti kod rekreativnih vežbača

Opis seminara

Takozvane „proprioceptivne vežbe“ i „proprioceptivni trening“ su u današnje vreme popularni nazivi za vežbe koji se najviše koriste u cilju prevencije i rehabilitacije povreda. Problemi razumevanja ove vrste treninga usko su povezani sa problemima razumevanja „funkcionalnog treninga“, jer kao što svaki trening je u funkciji onoga što razvija, tako i svaki trening može biti sagledan kroz kontekst razvoja „proprioceptivnog i kinestetskog osećaja“. Ovde je neophodno dobro razumeti da svaka vežba stimuliše proprioceptore, ali različite vežbe različito afektiraju CNS. Ukoliko „proprioceptivni trening“, stavimo u kontekst pravilnog izvođenja vežbi, dinamičnog učenja istih, progresivnog koordinacionog usavršavanja, ili čak u kontekst „vežbi sa kojima postajemo svesniji jednih delova tela u odnosu na druge delove, u statičkom položaju ili kretanju“, onda možemo pričati o razvoju „kinestetske i proprioceptivne svesti“. Kako i na koji način principe, metode i vežbe „proprioceptivnog treninga“ implementirati na dinamičan i zabavan način, u trenažni proces rekreativaca, a podjednako i sportista, će biti centralna tema ovog seminara.

Cilj seminara

Po završetku seminara polaznici će biti u stanju da:

  •   Steknu osnovna znanja o proprioceptivnom i kinestetskom osećaju
  •   Prepoznaju razlike između proprioceptivnih, kinestetskih i balans vežbi, kao i da odaberu adekvatna trenažna sredstva u skladu sa ciljevima i potrebama klijenata
  •   Usvoje principe i metode učenja vežbi koji su zasnovani na proprioceptivnom treningu – praktični primeri na vežbama stabilnosti i mobilnosti
  •   Implementiraju naučene principe i metode u rekreativni trening sa ciljem korekcije pokreta na dinamičan način
  •   Nauče zašto vežbe koje su dobile prefiks „proprioceptivne“ imaju značajnu ulogu u rehabilitaciji i prevenciji povreda

Program seminara (4 sata)

00.00 – 00.10: Registracija polaznika

00.10 – 00.45: Balans i propriocepcija - svaka vežba balansa može biti i proprioceptivna vežba, dok obrnuto ne važi, zašto? (Ivan Marović) /T/

00.45 – 00.50: Pauza

00.50 – 02.10: Metode učenja i korekcije izvođenja kinestetskih vežbi – „vežbe u virtualno zatvorenom kinetičkom lancu“ (Ivan Marović) /P/

02.10 – 02.30: Pauza

02.30 – 03:30: Razvoj kinestetske svesti u pokretima kičmenog stuba i stopala (Bojan Avramović i Mladen Opačić) /P/

03.30 – 04.00: Diskusija, rezime, podela sertifikata

T – teorija / P – praksa

Mesto održavanja

Trening centar TOP GYM

ul. Borisavljevićeva 6, 11000 Beograd

tel: 064/2707-917

e-mail: seminar@topgym.rs

web: www.topgym.rs

Datum i vreme održavanja

23. februar 2019. 15-19h

Investicije

Cena seminara iznosi – 5900 rsd

Cena za studente – 5200 rsd

Cena u promo periodu – 5015 rsd

Način registracije i uplate

  Poslati e-mail na seminar@topgym.rs (ime i prezime, br. telefona, e-mail, naziv seminara)

  U roku od 3 dana od e-mail prijave izvršiti uplatu na žiro račun 150000000186199786 (svrha uplate - članarina)

  Rok za slanje prijava je 7 dana do početka seminara. Prijave poslate posle naznačenog roka neće biti prihvaćene

Važne informacije

Uplatom i slanjem e-maila rezervišete svoje mesto na seminaru

Dolazak se otkazuje 7 dana unapred, u suprotnom novac se ne refundira

Ostale informacije

  Seminar je praktičnog karaktera i polaznici treba da ponesu čistu sportsku odeću i obuću.

  Na seminar je potrebno doći 10 min pre početka, zbog registracije učesnika.

  Po završetku seminara svaki od polaznika dobija sertifikat.

  Minimalan broj polaznika za seminar je 6, a maksimalan 15 polaznika.

Bonus godišnja edukacija

Učešćem na seminaru dobijate besplatnu godišnju članarinu u zatvorenoj Facebook grupi, u kojoj razmenjujemo znanja, informacije i stručne materijale iz fitnesa, fizičke pripreme sportista, funkcionalnog treninga, rehabilitacionih procedura u treningu i još mnogo toga.

Biografije predavača

Ivan Marović je završio osnovne i master studije na FSFV u Beogradu i trenutno je u fazi pisanja doktorske disertacije iz polja biomehanike sporta i motorne kontrole i učenja pokreta.. Od 2010. godine radi kao nastavnik veština na Visokoj školi strukovnih studija "Sportskoj akademiji" u Beogradu, na stručnim predmetima iz užih naučnih oblasti Tehnologije i metodike sportskog treninga. Paralelno sa akademskom praksom razvija se i usavršava u stručnoj praksi, gde radi kao kondicioni trener u džudou, karateu, odbojci i rekreaciji. Takodje, od 2010. godine osniva klub borilačke veštine ninjutsu, u kojoj nosi zvanje majstora 12. Dan.
Od 2005. godine praktično vežba i istražuje različite sisteme vežbanja, kao što su Junan Taiso, Feldenkrais, Joga, Pilates, “Calisthenics”, “Flow-movement”. Na osnovu svog višegodišnjeg praktičnog iskustva i nekoliko naučnih publikacija, 2015. godine objavljuje knjigu “Ka savršenom pokretu” – Specifična ideo-motorna kondiciona priprema boraca.

Bojan Avramović je osnivač Trening centar Top Gym. Na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu završio osnovne i master studije. Radio kao kondicioni trener Vaterpolo kluba Partizan, juniorske i kadetske vaterpolo reprezentacije Srbije. Sertifikovani specijalista u oblsti fizičke pripreme. Osvajač 4 titule i 3 trofeja kupa sa VK Partizan i zlatne medalje na svetskom juniorskom prvenstvu u vaterpolu sa reprezentaciom Srbije.

Mladen Opačić je Diplomirani profesor sporta, diplomirao na osnovnim studijama Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu. Osnivač je Trening centra Top Gym. Radio kao i kondicioni trener Vaterpolo kluba Partizan, Rukometnog kluba Partizan, juniorske vaterpolo reprezentacije Srbije i juniorske rukometne reprezentacije Srbije. U funkciji kondicionog trenera osvajač je zlatne medalje na Evropskim olimpijskim igrama i Evropskog prvenstva sa juniorskom reprezentacijom Srbije, bronze na Svetskom juniorskom prvenstvu i 3 tilule i 2 kupa sa VK Partizan.

Sertifikati predavača

Sponzori seminara