Top Academy edukativni centar organizuje jednodnevne seminare teorijsko-praktičnog karaktera za stručnjake iz područja fitnesa, fizičke pripreme, sportskog treninga i rehabilitacije. Seminari se održavaju u Trening centru Top Gym. POKRET u najširem smislu, je nit koja spaja sve teme seminara podeljene u programske oblasti - Module.

MODUL 1 – TRENING REKREATIVNIH VEŽBAČA

1

Razvoj kinestetske i proprioceptivne svesti kod rekreativnih vežbača

23. FEBRUAR

2

Kako napraviti bateriju testova u fitnesu

6. APRIL

MODUL 2 – PREVENCIJA I REHABILITACIJA POVREDA

1

Trening rehabilitacije prednjih ukrštenih ligamenata kolena

28. SEPTEMBAR

2

Zablude o pravilnoj ishrani i funkcionalnom treningu

26. OKTOBAR

3

Trening prevencije i rehabilitacije skočnog zgloba i stopala

30. NOVEMBAR

 

 

KALENDAR TOP ACADEMY SEMINARA U 2017. I 2018. GODINI