Razlozi za bol sa prednje strane kolena

Koleno mnogo češće boli sa prednje strane u odnosu na bilo koji drugi deo. A razlozi mogu biti različiti. Ovo su neki od najčešćih razloga:

  • Hondromalacija patele – oštećenje hrskavice između čašice i kosti natkolenice
  • Upala masnog jastučeta – nalazi se ispod čašice
  • Upala patelarne tetive – tetiva koja spaja čašicu i kost potkolenice
  • Oštećenje prednjeg roga unutrašnjeg ili spoljašnjeg meniskusa
  • Koleno koje je stalno u hiperekstenziji
  • Prelom čašice kolena
  • Upala pripoja patelarne tetive za kost (Osgood Schlatter) – samo kod tinejdžera
  • Upala burse – 4 ih je sa prednje strane kolena
povrede-kolena

Još nekoliko je razloga za bol, ali se ne javljaju često. Ako prepoznajete kod sebe neke od pomenutih simptoma, možemo da uspešno da radimo na tome.

Top Gym