Edukativni centar pod nazivom TOP ACADEMY nastao je 2017. godine sa misijom unapređenja teorijskih i praktičnih znanja u oblasti fitnesa, fizičke pripreme sportista i rehabilitacije. Vizija edukativnog centra Top Academy je da formira zajednicu stručnjaka koji će biti kreatori novih trendova u oblasti funkcionalnog treninga. Trenutno Top Academy čine 2 programske jedinice: STRUČNA PRAKSA i OBUKA.

 

STRUČNA PRAKSA

Praksa je pažljivo osmišljena kao kombinacija individualnog mentorstva i samostalnog rada sa pojedincima i sportskim ekipama...

 

Detaljnije

 

OBUKA

Majstor Personalnog Treninga je nastala sa ciljem da razjasni nedoumeice i dileme fitnes trenerima koji rade personalne treninge o osnovnim...

 

Detaljnije