Propalo koleno – oporavak

Najčešći uzrok bola u kolenu koji imaju starije osobe je oštećenje hrskavice. Zato se za osobe preko 60 godina starosti koje imaju stalne bolove u kolenima kaže „Potrošena joj je hrskavica“ ili „Propalo mu je koleno“. To tačnije znači da je došlo do velikog oštećenja hrskavice, te je bol jak i stalno prisutan.

Nivoi oštećenja hrskavice kolena:

  • Nivo 1: Hrskavica je blago omekšala
  • Nivo 2: Došlo je do degenerativnih promena, počinje erozija površinskog sloja do 50% od ukupne debljine hrskavice
  • Nivo 3: Oštećenje je preko 50% od debljine hrskavice i površina degenerativnih promena prelazi 1 cm
  • Nivo 4: Hrskavica je potpuno potrošena na pojedinim delovima zglobne površine, nekada u kombinaciji sa koštanim otokom

Što je nivo oštećenja veći, veći je intenzitet bola. Najbolji je scenario ne doći u stanje kada je hrskavica oštećena mnogo, kao kod četvrtog stepena. To se postiže kontinuiranim fizičkim vežbanjem, sa ciljem jačanja mišića nogu. A oni koji su došli do četvrtog stadijuma oštećenja takođe imaju benefita od vežbanja.

Trening

Kada je stepen oštećenja mali vežbanjem se u potpunosti može eliminisati bol, iritacija, otok i osećaj neprijatnosti. U slučaju velikih oštećenja vežbanjem se može popraviti stanje, ali ne tako značajno. Tada trenažni proces mora biti duži i stapen adaptacije tkiva je sporiji.

Neophodno je jačanje svih mišića nogu, a posebno butnih mišića. Ne dozvoli da koleno propadne, konkaktiraj nas i zakaži pregled na dve lokacija u Beogradu (Novi Beograd i Autokomanda).

Top Gym